Jalasjärven Jalaksen yleisurheilujaoston nuorisourheilun toimintakäsikirja (päivitetty 29.12.2017 AK)

TOIMINTAKÄSIKIRJA

Sisällysluettelo

1 JOHDANTO

1.1 Perusperiaatteet

1.2 Visio ja tavoitteet

2 YLEISURHEILUJAOSTON JOHTAMINEN

2.1 Jaosto ja toimenkuvaukset

3 NUORISOJAOSTON TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TALOUS

3.1 Vuosikello

         3.2. Talous ja varainhankinta

         3.2.1 Kunniakierros

4 VALMENNUSTOIMINTA

4.1 Nuorten 11-17-vuotiaiden nuorisovalmennus

4.2 Lasten 8-10-vuotiaiden nuorisotoiminta

4.3 Lasten 5-7 -vuotiaiden kerhotoiminta

5 KILPAILUTOIMINTA

5.1        Seurakisat

5.2        Sisumestaruuskisat

5.3        Seuracup

6 OHJAAJAT, VALMENTAJAT JA TOIMITSIJAT

7 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

7.1 Kurikan kaupunki

7.2 Jalasjärven Jalaksen muut jaostot

7.3 Koulut

7.4 Muut sidosryhmät

8 VIESTINTÄ

9 MAKSUT JA KULUKORVAUKSET

10 PALKITSEMINEN JA STIPENDIT

11 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN


1 JOHDANTO

1.1 Perusperiaatteet

 • Matala osallistumiskynnys lajista kiinnostuneille lapsille ja nuorille
 • Laadukasta harjoittelua ja valmennusta kilpailuista kiinnostuneille nuorille
 • Mukavaa yhdessäoloa ja joukkueena kilpailemista
 • Kustannukset aloitteleville lapsille minimissä
 • Toimintaan voivat osallistua Jalaksen jäsenet (ohjeet jäsenmaksun maksamiseen löytyvät nettisivuilta etusivulta kohdasta tietoa ja jäseneksi https://jalasjarvenjalas.fi/jaseneksi/)

1.2 Visio ja tavoitteet

 • Kasvattaa aktiivisten lisenssiyleisurheilijoiden määrää
 • Sisupisteissä 10. parhaan seuran joukossa Etelä-Pohjanmaan alueella
 • Osallistuminen Juoksukoulusarjan kilpailuihin
 • Osallistuminen Kiekuu-cupin kilpailuihin
 • 11 - 17 -vuotiaille nuorille ohjattuja YU harjoituksia 4-6h/vko
 • 8 - 10 -vuotiaille lapsille YU kouluja kausittain (kevät, kesä, syksy)
 • 5 - 7 -vuotiaille lapsille YU kerhoja kesäisin
 • Seuracupin osakilpailuihin osallistuminen

2 YLEISURHEILUJAOSTON JOHTAMINEN

2.1 Jaosto ja toimenkuvaukset

Jaostoon kuuluu 8-10 jäsentä. Jaoston alla on erikseen omat aikuisurheilu- ja nuorisourheilutiimit. Lisäksi nuorisourheilutiimin sisällä tehtäviä hoidetaan vielä erillisissä tiiviimmissä ryhmissä, joita ovat valmennustiimi, kilpailutiimi ja joukkuetiimi.

Jaoston jäsenet ja tiimit löytyvät nettisivujen yhteystietojen alta https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/yhteystiedot/

Jaoston puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja johtaa yleisurheilujaoston toimintaa ja edustaa jaostoa Jalaksen johtokunnassa sekä EPU ry:ssä. Puheenjohtaja huolehtii jaoston tileistä ja hoitaa yhteiset maksut. Puheenjohtaja hyväksyy nuorisojaoston tekemän toimintasuunnittelman ja budjetin.

Nuorisourheilutiimin tehtävä

Nuorisourheilutiimi suunnittelee ja järjestää toimintaa nuorille yleisurheilijoille, sekä tiedottaa toiminnastaan ja kannustaa nuoria osallistumaan jaoston järjestämään toimintaan. Nuorisourheilutiimi kerää varoja toimintaansa erilaisilla tempauksilla. Nuorisotiimi hoitaa nuorisotoimintaan liittyvät maksut.

Nuorten yleisurheilutoiminnasta ja Jalaksen yleisurheilussa mukana toimimisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sähköpostilla [email protected].

3 NUORISOURHEILUTIIMIN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TALOUS

3.1 Vuosikello

3.2 Talous ja varainhankinta

Nuorisourheilutiimi laatii toimintaansa varten vuosittain budjetin ja toimintaa seurataan oman tilin kautta.

Toimintaa rahoitetaan Kunniakierros-tapahtumalla, yleisurheilukouluista ja –kerhoista perittävillä osanottomaksuilla sekä vuosittain järjestettävillä kampanjoilla. Myös yleisurheilujaoston järjestämistä kilpailuista saatavat varat käytetään nuorisourheilutoiminnan hyväksi.

3.2.1 Kunniakierros

Yleisurheilujaosto on järjestänyt vuosittain Kunniakierroksen, jonka taustalla toimii valtakunnallinen Kunniakierros-keräysorganisaatio. Saatavat varat ohjautuvat Jalaksen yleisurheilujaostolle junioritoiminnan hyväksi. Kunniakierros on luonut hyvän pohjan jaoston toiminnalle. Joka vuosi toimintakauden alussa päätetään Kunniakierroksen järjestämisestä sekä ajankohdasta.

Kunniakierroksen ajankohta ja tukijat löytyvät nettivivuilta kohdasta sponsorit https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/sponsorit/

4 VALMENNUSTOIMINTA

Kaikesta toiminnasta tiedotetaan Jalaksen nettisivuilla ja facebook-ryhmässä ”Jalas - Nuorisoyleisurheilu”.

4.1 Nuorten 11-17-vuotiaiden nuorisovalmennus

Yhteisiä yleisurheiluharjoituksia pyritään tarjoamaan 4-6h/viikko läpi vuoden ja harjoituskalenteri luodaan kausittain (kevät, kesä, syys). Harjoitukset on suunnattu kuluvana vuonna 11-17 vuotta täyttäville.

Harjoituskalenteri löytyy nettisivuilta https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/harjoitukset/

Nuoren 10-13 vuotiaan harjoittelun tulee lajinomaisen tekniikkaharjoittelun lisäksi painottua nopeuden, notkeuden ja liikkuvuuden kehittämiseen sekä riittävän aerobisen perustan luomiseen. Suositeltavaa on että yleisurheileva nuori osallistuu jokaiseen jaoston tarjolla olevaan ohjattuun harjoitukseen sekä liikkuu lisäksi muutoinkin aktiivisesti. Ohjattujen harjoitusten lisäksi omaehtoinen lajinomainen liikunta on välttämätöntä 13 vuotiaasta alkaen. Monipuolisella harjoittelulla luodaan perusta myöhempää lajipainotteista harjoittelua varten.

Liikunnan kokonaismäärän tulisi olla noin 20 tuntia per viikko. Nuorena luodaan pohjaa tulevalle lajivalinnalle, joten liiku ja harrasta aktiivisesti eri lajeja nuorena. Lajiharjoittelun osuus kasvaa sitä mukaan kun ikää karttuu, mutta liikunnan kokonaismäärä pysyy 20 tuntia per viikko tasolla. Ohjattu yhteinen lajiharjoittelu (4-6h) on riittävää 12 vuotiaaksi saakka. Omaehtoisen lajiharjoittelun tarve alkaa kasvamaan 13 vuotiaana ja 14-15 vuotiaana lajiharjoittelun osuus tulisi olla jo noin puolet kokonaisliikunnanmäärästä, tässä vaiheessa henkilökohtaisen harjoituskalenterin luominen on suostavaa. Lajiin keskittyminen alkaa vasta noin 16-17 vuotiaana, jolloin noin 2/3 liikunnan määrästä tulisi olla lajinomaista.

4.2 Lasten 8-10-vuotiaiden nuorisotoiminta

Lasten yleisurheilukouluja järjestetään keväisin, kesäisin ja syksyisin. Kouluissa lapset pääsevät tutustumaan laajasti yleisurheilulajeihin ja osallistumaan leikkimielisiin kilpailuihin. Yleisurheilukoulu on suunnattu kuluvana vuonna 8, 9, 10 vuotta täyttäville.

Yleisurheilukoulujen kausittaiset aikataulut ilmoitetaan nettisivuilla https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/koulut/

4.3 Lasten 5-7 -vuotiaiden kerhotoiminta

Lasten yleisurheilukerhoja järjestetään kesäisin. Kerhoissa lapset pääsevät tutustumaan yleisurheilulajeihin ja osallistumaan leikkimielisiin kilpailuihin. Yleisurheilukerho on suunnattu kuluvana vuonna 5, 6, 7 vuotta.

Kerhojen aikataulut ilmoitetaan aina keväisin nettisivuilla https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/kerhot/

5 KILPAILUTOIMINTA

5.1 Seurakisat

Seurakisakausi alkaa toukokuussa ja päättyy heinä-elokuun vaihteessa. Seurakisoja järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin 8-10 kertaa kesän aikana. Seurakisakauden päättyessä järjestetään palkintojenjako, jossa kaikki 5-7-sarjoihin osallistuneet saavat osallistumismitalin ja 9-15-sarjoihin osallistuneista kolme parasta palkitaan jokaisesta lajista ja ikäryhmästä (9, 11, 13, 15) mitalein.

5-7 -vuotiaiden osalta kilpailut alkavat klo 17.30 ja sisuikäisillä 9-15 -vuotiailla klo 19.00 alkaen. 5-, 7- ja 9-vuotiaiden sarjoissa kullakin ryhmällä on vastuuvanhempi, joka johdattaa huomioliivi päällä ryhmän lajista toiseen ennalta annetussa järjestyksessä. Näin lajit saadaan sujuvasti läpivietyä. Huomioliivin selässä on aina sarja merkittynä, jotta myöhemminkin tulevat löytäisivät oman paikkansa mahdollisimman helposti. Toimitsijoiksi tulevat avuksi muut vanhemmat eri suorituspaikoille. Kisoissa on aina nimetty henkilö, joka on vastuussa suorituspaikkojen valmistelusta sekä juoksulajien ajanotosta.

Seurakisojen ohjelma julkaistaan etukäteen nettisivuilla kohdassa seurakisat sekä Jalaksen Nuorisoyleisurheilun facebook-ryhmässä. Lisäksi kisat näkyvät Kilpailukalenterissa http://kilpailukalenteri.fi/

Seurakisoissa pidetään kioskia vanhempien vapaaehtoisella avustuksella. Eurolla parilla myydään makkaraa, pillimehua, kahvia, pullaa ja hedelmiä.

Seurakisoihin pyritään saamaan aikuisurheilijoita toimitsijoiksi. He pystyvät neuvomaan tarvittaessa tekniikassa ja säännöissä eri suorituspaikoilla esim. pituus, korkeus ja heittolajit. Lisäksi kioskilta löytyy tarvittaessa laminoidut ohjeet.

Seurakisojen kilpailupäivät, lajit, tulokset, maksut ja muut tiedot löytyvät nettisivuilta https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/seurakisat/

5.2 Sisumestaruuskisat

Sisumestaruuskisat ovat päätavoite. Vuonna 2015 Jalaksen sijoitus oli 13, vuonna 2016 sijoitusta parannettiin pykälällä ja päästiin 12 parhaan seuran mukana Kuortaneen Eliittifinaaliin marraskuussa. Vuonna 2017 noustiin peräti kolme sijaa ja oltiin jälleen eliittifinaalissa (sielläkin sijoitus 9). Vuoden 2018 visio on olla kymmenen parhaan seuran joukossa.

Tavoitteena on saada jokaiseen Sisumestaruuskisaan kattava joukkue Jalaksesta. Viesteihin pyritään saamaan jokaiseen ikäluokkaan joukkue kasaan yhteistyössä muiden jaostojen kanssa.

Vuosittaiset sisumestaruuskisat löytyvät nettisivuilta https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/nuorisotoiminta/

5.3 Seuracup

Jalas osallistuu joukkueena ilman paineita.

6 OHJAAJAT, VALMENTAJAT JA TOIMITSIJAT

Yleisurheilujaosto palkkaa nuoria ohjaamaan sovittuja kerhoja / kouluja sekä toimimaan organisaattorina ja ajanotosta vastaavina seurakisoissa. Muista tehtävistä sovitaan kunkin vuoden tapahtumien mukaan.

Jaosto pyrkii tarjoamaan ohjaajille mahdollisuuden osallistua soveltuviin SUL:n koulutuksiin.

Tulevina vuosina koulutetaan kiinnostuneita nuoria ohjaajiksi. Jaoston jäsenet etsivät jatkuvasti uusia ohjaajia, että jatkuvuus kerhojen pitämisessä ja lajitreenien ohjauksessa saadaan turvattua.

Lajitreenien vetäjistä muodostetaan mahdollisimman kattava ryhmä, johon etsitään edustus kaikista yleisurheilun lajeista. Tavoitteena on saada niin suuri ryhmä kasaan, ettei lajitreenien vetäminen muodostu liian raskaaksi kenellekään.

Kun lajitreenit saadaan kunnolla pyörimään, seuraava vaihe on lahjakkaiden nuorien henkilökohtaisen valmennuksen kehittäminen.

7 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

7.1 Kurikan kaupunki

Toimintamalleja tarkastellaan tarpeen mukaan ja yhteistyötä pyritään kehittämään.

7.2 Jalasjärven Jalaksen muut jaostot

Yleisurheilujaosto haluaa edistää jaostojen välistä yhteistyötä. Yleisurheilun harjoituksiin ovat tervetulleita kaikki nuoret urheilijat pientä korvausta vastaan. .

7.3 Koulut

Ollaan mukana Jalasjärven koulujen tapahtumapäivissä kertomassa yleisurheilusta ja Jalaksen nuorisourheilutoiminnasta. Jaetaan tapahtumien yhteydessä kauden esitettä / tietopakettia. 

7.4 Muut sidosryhmät

SUL, EPU ry, yritysyhteistyö.

Jalasjärven Jalaksen Anssi Kuusisto toimii EPU ry:n hallituksen jäsenenä 2018-2019.

8 VIESTINTÄ

Yleisurheilujaostolla on nettisivut https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu. Yu-jaoston sivuja päivittää Anssi Kuusisto. Lisäksi facebookissa on ryhmä Jalas - Nuorisoyleisurheilu ja Instagramissa jalas_yleisurheilu.

Paikallislehden kanssa tehdään yhteistyötä, juttuja tarjotaan lehteen aina kun uutta tapahtuu. Kilpailuiden tuloksia lähetetään julkaistavaksi.

9 MAKSUT JA KULUKORVAUKSET

Jaosto hankkii vuoden 2018 osalta lisenssit vuonna 2000-2010 syntyneille jaoston järjestämässä harjoitustoiminnassa mukana oleville nuorille, jotka ilmoittavat osallistuvansa tulevalla kaudella kilpailutoimintaan, sekä lupautuvat edustamaan seuraa pyynnöstä mm. Sisumestaruuskilpailuissa, Seuracupin osakilpailuissa ja tarpeen mukaan muissa mahdollisissa  edustuskilpailuissa. Lisätiedot https://jalasjarvenjalas.fi/yleisurheilu/uutiset/2018/1/23/vuoden-2018-maksut

Talkoopohjalta toimiville vetäjille voidaan maksaa erikseen sovitusti kulukorvausta.

10 PALKITSEMINEN JA STIPENDIT

Kauden lopuksi pyritään järjestämään päätöstilaisuus, jossa palkitaan kauden aikana menestyneitä nuoria sekä toimintaan osallistuneita henkilöitä. Palkitsemiset voidaan järjestää myös yhteistyössä pääseuran kanssa.

11 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Yleisurheilujaosto on osallistunut kaudella 2015-2016 SUL:n järjestämään Alueellinen Varaslähtö Tulevaisuuteen –koulutukseen. Koulutuksen tarkoitus on ollut auttaa kehittämään Jalaksen nuorisoyleisurheilua ja luoda toimintasuunnitelma, jolla lajista kiinnostuneet nuoret pystyvät jatkamaan harrastustaan mahdollisimman pitkälle tulevina vuosina. Yleisurheilujaosto on mukana myös 2017-2018 SUL:n järjestämässä nuorisovalmennuksessa, johon on kutsuttu Nuorisotoimintakilpailun TOP100- seurat.