Nuorten 11-17v harjoitukset

  • Nuorten yleisurheiluharjoitukset pyörivät ympäri vuoden myclubin tapahtumien mukaisesti. Nuorten yleisurheiluharjoitukset on suunnattu kuluvana vuonna 11-17 vuotta täyttäville.

VALMENNUKSEN ORGANISOINTI

  • Päivi Huhtakallio, puh 0505340536

  • Timo Haapolahti, puh. 040 8680640

Ilmoittautuminen

  • Ilmoittaudu mukaan jalas.myclub.fi / lisätiedot jalas.yleisurheilu@gmail.com

NUORTEN HARJOITTELU

  • Nuoren 10-13 -vuotiaan harjoittelun tulee lajinomaisen tekniikkaharjoittelun lisäksi painottua nopeuden, notkeuden ja liikkuvuuden kehittämiseen sekä riittävän aerobisen perustan luomiseen. Suositeltavaa on että yleisurheileva nuori osallistuu jokaiseen jaoston tarjolla olevaan ohjattuun harjoitukseen sekä liikkuu lisäksi muutoinkin aktiivisesti. Ohjattujen harjoitusten lisäksi omaehtoinen lajinomainen liikunta on suositeltavaa 13 vuotiaasta alkaen. Monipuolisella harjoittelulla luodaan perustaa lajipainotteista harjoittelua varten. 

  • Liikunnan kokonaismäärän tulisi olla noin 20 tuntia per viikko. Nuorena luodaan pohjaa tulevalle lajivalinnalle, joten liiku ja harrasta aktiivisesti eri lajeja nuorena. Lajiharjoittelun osuus kasvaa sitä mukaan kun ikää karttuu, mutta liikunnan kokonaismäärä pysyy suunnilleen 20 tuntia/viikko tasolla. Ohjattu yhteinen lajiharjoittelu on riittävää 12 vuotiaaksi saakka. Omaehtoisen lajiharjoittelun tarve alkaa kasvamaan 13 vuotiaana ja 14-15 vuotiaana lajiharjoittelun osuus tulisi olla jo noin puolet kokonaisliikunnanmäärästä, tässä vaiheessa henkilökohtaisen harjoituskalenterin luominen on suostavaa. Lajiin keskittyminen alkaa vasta noin 16-17 vuotiaana, jolloin noin 2/3 liikunnan määrästä tulisi olla lajinomaista.