Nuorten 11-17v harjoitukset

Nuorten yleisurheiluharjoitukset pyörivät ympäri vuoden voimassa olevan harjoitukalenterin mukaisesti. Yhteisiä harjoituksia pyritään tarjoamaan 4-6h/viikko ja harjoituskalenteri luodaan aina kausittain (kevät, kesä, syys). Nuorten yleisurheiluharjoitukset on suunnattu kuluvana vuonna 11-17 vuotta täyttäville.

Kesäkauden (touko-elokuu) harkkamaksu 30€

Nuorten ryhmien vastuuvalmentajat

  • Päivi Huhtakallio, puh 0505340536
  • Joni Hulkko, puh 0443727973
  • Anssi Kuusisto, puh 0407285730
  • Jonna Alkula, puh 0504437700

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan alla olevalla lomakkeella aina ennen seuraavaa kautta tai laita sähköpostia [email protected]

Etu- ja sukunimi
Harkat suunnattu 2001-2007 syntyneille
Tarvitaan whatsapp-ryhmää varten
Vapaa kenttä / tähän toiveita esim. lajivalmennuksesta

NUORTEN HARJOITTELU

Nuoren 10-13 -vuotiaan harjoittelun tulee lajinomaisen tekniikkaharjoittelun lisäksi painottua nopeuden, notkeuden ja liikkuvuuden kehittämiseen sekä riittävän aerobisen perustan luomiseen. Suositeltavaa on että yleisurheileva nuori osallistuu jokaiseen jaoston tarjolla olevaan ohjattuun harjoitukseen sekä liikkuu lisäksi muutoinkin aktiivisesti. Ohjattujen harjoitusten lisäksi omaehtoinen lajinomainen liikunta on suositeltavaa 13 vuotiaasta alkaen. Monipuolisella harjoittelulla luodaan perustaa lajipainotteista harjoittelua varten. 

Liikunnan kokonaismäärän tulisi olla noin 20 tuntia per viikko. Nuorena luodaan pohjaa tulevalle lajivalinnalle, joten liiku ja harrasta aktiivisesti eri lajeja nuorena. Lajiharjoittelun osuus kasvaa sitä mukaan kun ikää karttuu, mutta liikunnan kokonaismäärä pysyy suunnilleen 20 tuntia/viikko tasolla. Ohjattu yhteinen lajiharjoittelu on riittävää 12 vuotiaaksi saakka. Omaehtoisen lajiharjoittelun tarve alkaa kasvamaan 13 vuotiaana ja 14-15 vuotiaana lajiharjoittelun osuus tulisi olla jo noin puolet kokonaisliikunnanmäärästä, tässä vaiheessa henkilökohtaisen harjoituskalenterin luominen on suostavaa. Lajiin keskittyminen alkaa vasta noin 16-17 vuotiaana, jolloin noin 2/3 liikunnan määrästä tulisi olla lajinomaista.