PELASTUSSUUNNITELMA

LAKIARASTIT, KANSALLINEN SUUNNISTUSKILPAILU

KIVELÄNKALLIO, JALASJÄRVI 7.7.2018

Kivistönkyläntie 175 (lähin osoite)

Tilaisuuden yleistiedot

Tilaisuuden nimi: Lakiarastit, kansallinen suunnistuskilpailu

Tilaisuuden järjestäjä: Jalasjärven Jalas -suunnistus

Paikka: Kivelänkallio

Kivistönkyläntie 175 (lähin osoite)

Ajankohta: lauantai 7.7.2018 klo 10 - 15

Selvitys tilaisuudesta: Kansallinen suunnistuskilpailu, jossa kilpailjoina suunnistajia 7-vuotiaista 80-vuotiaisiin

Kilpailijoita noin 120 suunnistajaa

Kilpailukeskus Kivelänkallion louhoksella,, 

Kivistönkyläntie 175 (lähin osoite)

Ensimmäinen lähtö klo 11

Pysäköinti: Pysäköinti tapahtuu kisakeskuksessa.

Tilaisuuden onnettomuusriskitekijät ja niiden ennaltaehkäisy sekä toimenpiteet onnettomuuden sattuessa

riskit.PNG

Tilaisuuden henkilöstö ja yhteystiedot

Kilpailunjohtaja Martti Kangasniemi  0500 567688

Ratamestari Juhani Leppälä  050 5948127

Turvallisuudesta vastaava Aki Laitila  040 5048450

Tiedotus Jorma Kallio 050 5502590

LIITTEET: Ohje hätäilmoituksen tekemiseen

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Jalasjärvi 7.7.2018

     

Martti Kangasniemi           Aki Laitila

Kilpailun johtaja                Turvallisuudesta vastaava

 

HÄTÄNUMERO       112

Myrkytystietokeskus

(09) 471 977

Soittaminen hätänumeroon:

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

2. Kerro, mitä on tapahtunut.

3. Kerro tarkka osoite ja kunta.

Kivelänkallio, Kivistönkyläntie 175 (lähin osoite) Jalasjärvi
4. Vastaa kysymyksiin

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan.

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Toiminta tulipalon sattuessa

Pelasta: Pelasta välittömästi vaarassa olevat

Sammuta: Käytä alkusammuttimia ja paloposteja.

Rajoita: Estä palon leviäminen. 

Tee hätäilmoitus:Soittamalla hätänumeroon 112

Opasta: Opasta pelastuslaitoksen yksiköt paikalle ja anna

tilanneselvitys tapahtumasta.